Άξια λόγου

[άξια λόγου][bleft]
Η «Επί του Όρους Ομιλία»

Η «Επί του Όρους Ομιλία»

Η «Επί του Όρους Ομιλία» παραμένει η πιο σημαντική της χριστιανικής διδασκαλίας. Κείμενο ποιητικό και γοητευτικό, γέμει στοιχείων πο...
Παραβολή τῆς μελλούσης Κρίσεως (Ματθ. 25, 31-46)

Παραβολή τῆς μελλούσης Κρίσεως (Ματθ. 25, 31-46)

Ἔργα ἐλεημοσύνης φέρονται, ὃτι θά ἀμειφθῶσιν ἐκεῖ ὂχι διότι ἀποκλείει την ἀμοιβήν τῶν ἄλλων ἀρετῶν, ἀλλά διότι εἰς τά ἒργα τῆς ἐλεημοσ...
Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ( Ἰωάν. 5,17-30 )

Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ( Ἰωάν. 5,17-30 )

Ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύπτεται ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Ἰωάννου 5,17—30) Ἡ Θ ε ό τ η ς του. Ὁ Κύριος κατηγορηθείς διὰ τὴν παράβασιν τ...
Οἱ Μακαρισμοί

Οἱ Μακαρισμοί

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πλούσιοι καὶ πτωχοί, μορφωμένοι καὶ ἀμόρφωτοι, ἐγωϊσταὶ καὶ ταπεινοί, φιλόζωοι καὶ αὐτόχειρες, γλεντζέδες καὶ ἐγκρα...
Νόμος της Έλξης - Τι είναι και πως λειτουργεί

Νόμος της Έλξης - Τι είναι και πως λειτουργεί

Τα τελευταία χρόνια πολλά λέγονται για το «Νόμο της Έλξης», ιδίως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και της ταινίας «Το Μυστικό». ...

Ψυχολογία

[ψυχολογία][threecolumns]

Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][bsummary]

Πνευματικά

[πνευματικά][grids]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]