Η «Επί του Όρους Ομιλία»

Σάββατο, Μαΐου 31, 2014 0
Η «Επί του Όρους Ομιλία» παραμένει η πιο σημαντική της χριστιανικής διδασκαλίας. Κείμενο ποιητικό και γοητευτικό, γέμει στοιχείων πο...

Παραβολή τῆς μελλούσης Κρίσεως (Ματθ. 25, 31-46)

Παρασκευή, Μαΐου 30, 2014 0
Ἔργα ἐλεημοσύνης φέρονται, ὃτι θά ἀμειφθῶσιν ἐκεῖ ὂχι διότι ἀποκλείει την ἀμοιβήν τῶν ἄλλων ἀρετῶν, ἀλλά διότι εἰς τά ἒργα τῆς ἐλεημοσ...

Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ( Ἰωάν. 5,17-30 )

Παρασκευή, Μαΐου 30, 2014 0
Ὁ Ἰησοῦς ἀποκαλύπτεται ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Ἰωάννου 5,17—30) Ἡ Θ ε ό τ η ς του. Ὁ Κύριος κατηγορηθείς διὰ τὴν παράβασιν τ...

Οἱ Μακαρισμοί

Παρασκευή, Μαΐου 30, 2014 0
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πλούσιοι καὶ πτωχοί, μορφωμένοι καὶ ἀμόρφωτοι, ἐγωϊσταὶ καὶ ταπεινοί, φιλόζωοι καὶ αὐτόχειρες, γλεντζέδες καὶ ἐγκρα...

Νόμος της Έλξης - Τι είναι και πως λειτουργεί

Παρασκευή, Μαΐου 30, 2014 0
Τα τελευταία χρόνια πολλά λέγονται για το «Νόμο της Έλξης», ιδίως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και της ταινίας «Το Μυστικό». ...
* *