1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Μ. Βρετανία
38.9 
39.1 
40.2 
41,1
42.1 
42.9 
44.1 
44.2 
44.0 
47.4 
51.4 
50.9 
Σουηδία
58.1 
55.1 
54.5 
55.6 
55.7 
54.2 
53.9 
52.7 
51.0
51.7 
55.2 
53.0 
Φιλανδία
51.7 
48.3 
47.8 
48.9 
50.1 
50.0 
50.2 
49.0 
47.2
49.3 
56.3 
55.1 
Πορτογαλία
41.0 
41.1 
42.5 
42.3 
43.8 
44.7 
45.8 
44.5 
44.4
44.7 
49.8 
50.7 
Αυστρία
53.8 
52.2 
51.7 
51.0 
51.7 
54.2 
50.3 
49.5 
49.0
49.3 
53.0 
53.0 
Ολλανδία
46.0 
44.2 
45.4 
46.2 
47.1 
46.1 
44.8 
45.5 
45.3
46.0 
51.4 
51.2 
Ιταλία
48.2 
46.2 
48.0 
47.4 
48.3 
47.7 
48.2 
48.7 
47.9
48.8 
51.8 
50.3 
Γαλλία
52.6 
51.6 
51.6 
52.6 
53.3 
53.2 
53.4 
52.7 
52.4
52.9 
56.2 
56.2 
Ισπανία
39.9 
39.1 
38.6 
38.9 
38.4 
38.9 
38.4 
38.4 
39.2
41.3 
45.8 
45.0 
ΕΛΛΑΔΑ
44.4 (10η μεγαλύτερη)
46.7 
(7η)
45.3 (10η) 
45.1 
(10η)
44.7 
(10η)
45.5
(10η
44.0 
(12η)
45.2
(10η
46.6
(8η)
49.7 
(5η)
52.9
(7η
49.5 
(12η)
Ιρλανδία
34.1 
31.3 
33.1 
33.4 
33.2 
33.6 
34.0 
34.5 
36.7
42.8 
48.2 
67.0 
Γερμανία
48.1 
45.1 
47.6 
48.1 
48.5 
47.1 
46.8 
45.3 
43.6
43.8 
47.5 
46.6 
Δανία
55.5 
53.7 
54.2 
54.6 
55.1 
54.6 
52.8 
51.6 
50.8
51.9 
58.4 
58.2 
Βέλγιο
50.2 
49.1 
49.2 
49.8 
51.1 
49.4 
52.2 
48.7 
48.4
50.1 
54.1 
53.1 
Λουξεμβούργο
39.2 
37.6 
38.1 
41.5 
41.8 
42.6 
41.5 
38.6 
36.2
36.9 
42.2 
41.2