Ωραίο - Point of view

Breaking

ΩραίοΤο τι είναι ωραίο είναι ζήτημα αφενός εκπαίδευσης και συνήθειας, και αφετέρου εκείνης της απροσδιόριστης ιδιοπροσωπίας  του κάθε ανθρώπου που τον κάνει να διαφέρει σε εκείνες τις λεπτομέρειες..που κάνουν τη διαφορά.
Δεν είναι το ωραίο πάντα αγαθό, αλλά ούτε και το αγαθό είναι πάντα ωραίο. Αυτό που μάς ευχαριστεί δεν είναι και ωφέλιμο. Αυτό που είναι ωφέλιμο και αγαθό μερικές φορές είναι και απεχθές.
Porta Aurea