Μαΐου 2012

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Κατάλογος κειμένων που έχουν αναρτηθεί, από την "ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ".  
Α΄ Τόμος


 Άγιος Διάδοχος Φωτικής: Λόγος ασκητικός χωρισμένος σε 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικής γνώσεως και διακρίσεως  (προσεχώς)


ΤΕΛΟΣ Α΄ ΤΟΜΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------

Β΄ Τόμος


Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος) 

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: Θεωρητικό (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος) 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τα 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης - Πρόλογος των κεφαλαίων προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρίτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τέταρτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πρώτη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρίτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων περί Θεολογίας, Οικονομίας, αρετής και κακίας

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τέταρτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πέμπτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Έκτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Σύντομη ερμηνεία στην προσευχή "Πάτερ ημών" σταλμένη προς κάποιον φιλόχριστο 

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια 

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Α΄ ἑκατοντάδα κεφαλαίων - Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας καί τῆς κατά νοῦν πολιτείας 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Λόγος ψυχωφελής και θαυμάσιος

Αββάς Φιλήμων: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια

Αββάς Φιλήμων: Λόγος περί του αββά Φιλήμονος 

Όσιος Θεόγνωστος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια (προσεχώς)

Όσιος Θεόγνωστος: Λόγος περί πράξεως και θεωρίας και ιερωσύνης
----------------------------------------------------------------------------------------

Γ΄ Τόμος


Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Νηπτικά κεφάλαια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωστικά κεφάλαια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Πρακτικά και Θεωρητικά κεφάλαια

Μοναχός Θεοφάνης: Εισαγωγικά σχόλια

Μοναχός Θεοφάνης: Κλίμακα θείων χαρίτων 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Προοίμιο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι τέσσερις αρετές της ψυχής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έμπρακτη γνώση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι σωματικές αρετές είναι εργαλεία των ψυχικών
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί προσοχής και φυλάξεως του νου

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί αποφυγής των θελημάτων, υποταγής και ησυχίας


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι οκτώ νοητές θεωρίες 


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η πρώτη γνώση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η δεύτερη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η τρίτη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η τέταρτη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η πέμπτη γνώση


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έκτη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έβδομη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η όγδοη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ταπεινοφροσύνη

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η απάθεια

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Η υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η διάκριση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η κατά Θεόν ανάγνωση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η αληθινή διάκριση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Απόρριψη της απογνώσεως 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Σύντομος δρόμος προς την απόκτηση των αρετών και την αποχή των παθών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η απόκτηση της αληθινής πίστεως

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ψεύτικη γνώση 

 Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Κατάλογος των αρετών

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Κατάλογος των παθών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Διαφορά λογισμών και προσβολών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 1ος 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 2ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 3ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 4ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 5ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 6ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 7ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 8ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 9ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 10ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 11ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 12ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 13ος
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 18ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 19ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 20ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 21ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 22ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 23ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 24ος

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - α΄) Περί της πνευματικής τελειότητας

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - β΄) Περί προσευχής

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως


Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - δ΄) Περί υψώσεως του νου


Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - ε΄) Περί αγάπης

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - στ΄) Περί ελευθερία του νου


----------------------------------------------------------------------------------------

Δ΄ Τόμος


ΤΕΛΟΣ Δ΄ ΤΟΜΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ - ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΜΑΞ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
 1. Περὶ ἀποταγῆς
 2. Περὶ ἀπροσπαθείας
 3. Περὶ ξενιτείας
 4. Περὶ ὑπακοῆς
 5. Περὶ μετανοίας
 6. Περὶ μνήμης θανάτου
 7. Περὶ τοῦ χαροποιοῦ πένθους
 8. Περὶ ἀοργησίας καὶ πραότητος
 9. Περὶ μνησικακίας
 10. Περὶ καταλαλιᾶς
 11. Περὶ πολυλογίας καὶ σιωπῆς
 12. Περὶ ψεύδους
 13. Περὶ ἀκηδίας
 14. Περὶ γαστριμαργίας
 15. Περὶ ἁγνείας
 16. Περὶ φιλαργυρίας
 17. Περὶ ἀναισθησίας
 1. Περὶ ὕπνου καὶ προσευχῆς
 2. Περὶ ἀγρυπνίας
 3. Περὶ δειλίας
 4. Περὶ κενοδοξίας
 5. Περὶ ὑπερηφανείας
 6. Περὶ λογισμῶν βλασφημίας
 7. Περὶ πραότητος καὶ ἁπλότητος
 8. Περὶ ταπεινοφροσύνης
 9. Περὶ διακρίσεως
  1. Περὶ διακρίσεως λογισμῶν καὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν
  2. Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου
  3. Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων
 10. Περὶ ἡσυχίας
  1. Διὰ τὴν ἱερὰν «ἡσυχίαν», τὴν σωματικὴν καὶ τὴν ψυχικήν
  2. Περὶ διαφορᾶς καὶ διακρίσεως ἡσυχιῶν
 11. Περὶ προσευχῆς
 12. Περὶ ἀπαθείας
 13. Περὶ ἀγάπης, ἐλπίδος καὶ πίστεως
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΗ
ΛΟΓΟΣ ΕΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Τι είναι το Ροχαλητό και ποια η σημασία του στα παιδιά;

Το ροχαλητό, ως γνωστό, είναι ήχος που παράγεται κατά την διάρκεια του ύπνου και μπορεί να επιφέρει αφύπνιση στους υπολοίπους, έστω και αν προέρχεται από ένα παιδί. Τα αίτια του ροχαλητού όμως στα παιδιά είναι διαφορετικά απ΄ ότι στους ενήλικες

. Το συχνότερο αίτιο στα παιδιά είναι η μερική απόφραξη του ρινοφάρυγγα ή/και του οροφάρυγγα δηλαδή του πίσω μέρους της μύτης ή/και του πίσω μέρος του στόματος. Αυτό μπορεί να υπεισέλθει περιστασιακά από ένα απλό κρυολόγημα ή εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα, αλλά και πιο μόνιμα από υπερτροφία των αδενοειδών (κρεατάκια) ή/και των αμυγδαλών.

Το ροχαλητό όμως στα παιδιά, πέραν της ενοχλητικής φύσης του, δεν εμπεριέχει κανένα απολύτως κίνδυνο για την υγεία του παιδιού. Είναι συνήθως παροδικό και υποχωρεί με την ανάπτυξη του παιδιού και την υποχώρηση της υπερτροφίας των αδενοειδών. Λόγος ανησυχίας υπάρχει μόνο εάν το ροχαλητό συνοδεύεται από υπνική άπνοια.

Τι είναι η υπνική άπνοια;

Η υπνική άπνοια είναι η επαναλαμβανόμενη διακοπή της αναπνοής τόσο από το στόμα όσο και από τη μύτη κατά την διάρκεια του ύπνου, για μικρό χρονικό διάστημα (συνήθως μερικά δευτερόλεπτα). Η υπνική άπνοια συνήθως συνοδεύεται από ροχαλητό. Η άπνοια μπορεί να είναι αποφρακτική (λόγω απόφραξης της αναπνευστικής οδού) αλλά κάποτε μπορεί να είναι και κεντρική (λόγω εγκεφαλικής δυσλειτουργίας του κέντρου της αναπνοής). Η συχνότερη άπνοια στα παιδιά είναι η αποφρακτική.

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας;


Η υποξαιμία δηλ. η χαμηλή οξυγόνωση του αίματος που δημιουργεί η άπνοια, μαζί με την κακή ποιότητα ύπνου και τις παρατεταμένες μυϊκές προσπάθειες αποκατάστασης της αναπνοής μπορούν να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη και την υγεία του παιδιού. Προβλήματα όπως απώλεια βάρους, πνευμονία, υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης μπορούν να επιφέρουν νευροψυχολογικές διαταραχές όπως υπερκινητικότητα, νευρικότητα, κόπωση καθώς και χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο.

Διάγνωση υπνικής άπνοιας

Η διάγνωση της υπνικής άπνοιας στα παιδιά είναι στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρά κλινική, σε αντίθεση με τους ενήλικες στους οποίους χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται κυρίως στο ιστορικό που περιγράφεται από τους γονείς και στην κλινική εξέταση από τον γιατρό. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την διάγνωση ή τον διαχωρισμό μεταξύ κεντρικής και αποφρακτικής άπνοιας, τότε επιπρόσθετες εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν. Βιντεογράφηση του παιδιού κατά την διάρκεια του ύπνου για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε ειδικές περιπτώσεις χρήσιμο μπορεί να είναι και το παλμικό οξύμετρο που καταμετρά την οξυγόνωση του αίματος κατά την διάρκεια του ύπνου.

Υπνική άπνοια - Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται εξ’ολοκλήρου από το είδος της υπνικής άπνοιας στο παιδί (αποφρακτικής ή κεντρικής) και από τα αίτια που το προκαλούν. Συνήθως, η απόφραξη είναι λόγω αδενο-αμυγδαλικής υπερτροφίας και η άπνοια θεραπεύεται εντελώς με αδενοειδεκτομή και αμυγδαλεκτομή. Εάν δε η απόφραξη συνοδεύεται και από αλλεργική ρινίτιδα, που είναι συχνή στα παιδιά, τότε θεραπεία με επιπλέον ρινικά στεροειδή σπρέι ή σταγόνες για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να βοηθήσει. Σπανιότερα, συνήθως σε παιδιά με κρανιοπροσωπικά σύνδρομα και νευρολογικές διαταραχές χρειάζεται χρόνια θεραπεία με ειδική συσκευή παροχής αέρα θετικής πίεσης (CPAP) από την μύτη για να κρατά την αναπνευστική οδό ανοιχτή. Σπάνια, και σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμα και σωλήνας τραχειοστομίας.

ΠΗΓΗ


Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204, στο πλαίσιο της Δ' Σταυροφορίας, αρχίζει η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο αδιάλλακτος Μωάμεθ Β' θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του, που δεν είναι άλλο από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης.

ΚΑΤΙ ΗΞΕΡΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ

Όλοι έχουμε δει διαφημιστικά μηνύματα με κεφαλαία γράμματα και τρία τουλάχιστον θαυμαστικά. Σίγουρα είναι ενοχλητικά, φαίνεται όμως ότι μπορεί να είναι και αποτελεσματικά.
Γερμανική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κείμενα με μεγάλους χαρακτήρες προκαλούν εντονότερες συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Φον Χούμπολτ στο Βερολίνο και του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν
πειραματίστηκαν με 25 ενήλικους εθελοντές, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγκεφαλογράφημα την ώρα που κοίταζαν μια σειρά 72 εικόνες. Οι εικόνες έδειχναν λέξεις με θετικό, ουδέτερο ή αρνητικό νόημα (πχ δώρο, καρέκλα, θάνατος) και εμφανίζονταν με χαρακτήρες διαφόρων μεγεθών, της ίδιας όμως γραμματοσειράς.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα μεγάλα γράμματα (των 125 στιγμών) προκαλούσαν ταχύτερη και πιο παρατεταμένη εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέεται με τα συναισθήματα, σε σχέση με τα μικρά γράμματα (των 28 στιγμών). Το φαινόμενο ήταν εμφανές στις μετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες λέξεων.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά τους στην ηλεκτρονική επιθεώρηση PLoS ONE, οι ερευνητές προσφέρουν και μια εξήγηση για τη διαφορά που παρατηρήθηκε. Όπως αναφέρουν, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εικόνες αρνητικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα η φωτογραφία μιας απειλητικής λεοπάρδαλης, προκαλούν εντονότερες εγκεφαλικές αντιδράσεις όταν έχουν μεγάλο μέγεθος.

Αυτό πιθανότατα έχει εξελικτική βάση, δεδομένου ότι το φαινόμενο μέγεθος εντός αντικειμένου εξαρτάται από την απόσταση στην οποία βρίσκεται -με άλλα λόγια, ένα αρπακτικό που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του οπτικού μας πεδίου πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά, και επομένως ο κίνδυνος είναι μεγάλος.

Δεδομένου ότι η γλώσσα παίζει κρίσιμο ρόλο στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι συναισθηματικές αντιδράσεις με βάση το μέγεθος του ερεθίσματος φαίνεται ότι επεκτάθηκαν και στους τυπωμένους χαρακτήρες.


To χρώμα μας συγκινεί και μας εκφράζει. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Έχει αποδειχτεί ότι οι προτιμήσεις μας είναι έμφυτες. Μπορούμε να πούμε ότι το χρώμα είναι ταυτόχρονα μια θετική και μια αρνητική δύναμη. Το χρώμα είναι κραδασμός, κραδασμός είναι κίνηση, κίνηση είναι δραστηριότητα μιας θετικής ή αρνητικής δύναμης. Ο δημιουργικός κραδασμός και ο καταστρεπτικός κραδασμός προέρχονται από την ίδια πηγή. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτήν την ενέργεια.

Ας δούμε τις επιδράσεις 5 βασικών χρωμάτων στην ψυχολογία του ανθρώπου:
ΓΑΛΑΖΙΟ: Είναι το χρώμα του πνεύματος. Το σύμβολό του στοχασμού, της προσευχής και του ουρανού. Σχεδόν κάθε είδος γαλάζιου είναι καλό αλλά οι βαθύτερες αποχρώσεις του είναι καλύτερες. Το ανοιχτό γαλάζιο δείχνει μικρό βάθος και έναν αγώνα προς την ωριμότητα. Εκείνοι με την βαθιά απόχρωση γαλάζιου έχουν βρει το έργο τους κι έχουν συμμετοχή σ' αυτό. Είναι κυρίως πνευματικά προσανατολισμένοι. "Το γαλάζιο είναι το χρώμα της συμπαντικής έλξης" σύμφωνα με τον Μπίρρεν. Είναι, ακόμα, το χρώμα της απελευθέρωσης, του συντηρητισμού και της αποδοχής των υποχρεώσεων.

ΠΡΑΣΙΝΟ: Είναι ο κραδασμός της ζωής στην ανάπτυξη. Το καθαρό σμαραγδένιο πράσινο, ιδιαίτερα αν έχει μια χροιά γαλάζιου, είναι το χρώμα της θεραπείας. Είναι χρήσιμο, δυνατό και φιλικό. Έχει την συμπαντική έλξη της φύσης με την αίσθηση της ισορροπίας και της ικανότητας. Όσοι αγαπούν το πράσινο πιθανόν κατοικούν στο μεγάλο δάσος της ανθρωπότητας. " Είστε ένας αξιοσέβαστος γείτονας, κατασκευαστής σπιτιών, γονέας, ψηφοφόρος, κηδεμόνας, συνεργάτης". Η "πράσινη" προσωπικότητα προσπαθεί να υπερνικήσει την αντίθεση με σκοπό να επιτύχει αναγνώριση.

ΚΙΤΡΙΝΟ: Είναι το χρώμα της ενέργειας ή του σεξ. Μπορούμε ν' αποδώσουμε στο κίτρινο τα θετικά στοιχεία της δημιουργικότητας, εφευρετικότητας, επινοητικότητας, ανεξάντλητης ενέργειας, δύναμης ισχύος, θάρρους, αυτοπεποίθησης και δύναμης του χαρακτήρα. Επίσης, σ' αυτό αποδίδονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά της διαμάχης, εριστικότητας, δογματικότητας και του θυμού. Το άτομο που προτιμά το κίτρινο έχει την τάση να είναι απόμακρο από τους άλλους. Έχει τις καλύτερες προθέσεις αλλά σπάνια κάνει οτιδήποτε γι' αυτές. Το να απορρίπτει κανείς το κίτρινο, είναι σαν να απορρίπτει το καινούριο και την καινοτομία.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Είναι το χρώμα του ήλιου. Είναι ένα ζωτικό και γενικά ένα ωραίο χρώμα που δείχνει περίσκεψη και ενδιαφέρον για τους άλλους. Το χρυσαφένιο πορτοκαλί είναι ζωτικό και δείχνει αυτοέλεγχο. Ενώ το καφετί πορτοκαλί δείχνει μία έλλειψη φιλοδοξίας και μία στάση αδιαφορίας. Το άτομο που προτιμά το πορτοκαλί θέλει να επιτύχει σε οτιδήποτε ασχολείται. Αναζητά την διέγερση και αναζητά να βιώσει πλήρως την ζωή. Είναι ένα πνεύμα που αγαπά την ελευθερία, που χαίρεται να έρχεται σ' επαφή με τους άλλους, είναι εκ φύσεως ενθουσιώδες και ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό. Αυτό το άτομο είναι αισιόδοξο για το μέλλον του, αναζητώντας να επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες του και έχει πολλά ενδιαφέροντα.

ΚΟΚΚΙΝΟ: Είναι ένας κραδασμός ώθησης που συνδέεται με την επιθετικότητα και την κατάκτηση. Είναι ένα ερεθιστικό χρώμα. Ο κόκκινος κραδασμός είναι το πνεύμα της δραστηριότητας, μια κινητήρια επιρροή. Μια προτίμηση γι' αυτό το χρώμα τονίζει μια δυνατή σεξουαλική ορμή, μια δημιουργικότητα, μία επιθυμία για νέα πράγματα και νέους φίλους, για ταξίδια και αλλαγές ακόμα και στο περιβάλλον. Στην αρνητική του όψη υπάρχει μία επιθετική, πολεμοχαρής στάση, εγωκεντρικότητα και αστάθεια. Μπορεί να υποδηλώνει ενδιαφέρον για τα μυστικιστικά και τα απόκρυφα. Οι "κόκκινες" προσωπικότητες θέλουν να είναι οι εμπειρίες τους τέλειες και πλήρεις.

Το χρώμα είναι η ουσία της δύναμης και της ζωής γύρω μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε χρωματικό κραδασμό εποικοδομητικά ή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε καταστροφικά. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε αρμονία με την δημιουργική δύναμη ή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε εγωιστικά και για ιδιοτελείς σκοπούς. Η επίγνωση αυτής της αρχής μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερες ικανότητες για περισσότερη αρμονία.Δείτε επιλεγμένα ένα προς ένα βίντεο με χαλαρή μουσική και κυρίως με υψηλά νοήματα σε απλουστευμένη μορφή για να είναι κατανοητά σε όλους.

 «Μια κρίσιμη βίαιη στιγμή είναι η ιστορική εποχή μας ετούτη, ένας κόσμος γκρεμίζεται, ένας άλλος δεν έχει ακόμα γεννηθεί... Ένας βώλος λάσπη είναι η ανθρωπότητα, τέτοιος βώλος λάσπη είναι ο καθένας μας. Ποιο είναι το χρέος μας; Να μαχόμαστε ν' ανθίσει ένα μικρό λουλούδι απάνω στο λίπασμα τούτο της σάρκας και του νου μας».

Κάντε κλικ

PLWTINOSΜια συγκινητική ιστορία και ένα καταπληκτικό βίντεο που την ολοκληρώνει!

Η ιστορία έχει να κάνει με ένα αφρικανικό λιοντάρι το οποίο ζούσε με ένα περιφερόμενο τσίρκο στο οποίο αντιμετώπιζε καθημερινά την κακοποίηση και τον υποσιτισμό, μέχρι που το έσωσε μια γυναίκα.
8 χρόνια μετά την διάσωση, η γυναίκα επισκέφτηκε το λιοντάρι και εισέπραξε μια πολύ ζεστή αγκαλιά και ένα φιλί ευγνωμοσύνης!
Εννέα φωτογραφικές λέσχες από όλη την Ελλάδα θα συναντηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου Φεστιβάλ φωτογραφίας πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι από την 1η ως τις 10 Ιουνίου, με τη συμμετοχή εννέα φωτογραφικών λεσχών από όλη την Ελλάδα. Το φεστιβάλ, που διοργανώνει για πρώτη φορά η Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου, αποσκοπεί να αναδείξει την όγδοη τέχνη και να φέρει σε επαφή φωτογράφους και κοινό μέσω μιας δημιουργικής αλληλεπίδρασης στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου με τα νεοκλασικά κτίρια, το φυσικό κάλλος και την πλούσια παράδοση.

Το 1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας Μεσολογγίου περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφιών και φωτογραφικών μηχανών, συζητήσεις και φωτογραφικά οδοιπορικά. Είναι αφιερωμένο στον διακεκριμένο φωτογράφο Γιάννη Μπεχράκη, επικεφαλής του Φωτογραφικού Τμήματος του Reuters στην Ελλάδα, βραβευμένο για τη φωτογραφική κάλυψη πολέμων και εμφύλιων συρράξεων, φυσικών καταστροφών και κορυφαίων αθλητικών γεγονότων σε όλον τον κόσμο.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον τιμώμενο, την Παρασκευή 1η Ιουνίου, στις 9.30 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου στο Μεσολόγγι. Στη συνέχεια ο Γιάννης Μπεχράκης θα ανοίξει την αυλαία του Φεστιβάλ προβάλλοντας μέρος της φωτογραφικής του δουλειάς με θέμα την Αραβική Άνοιξη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία των Blues Wire.

ΠΗΓΗΌτι ακριβώς λέει ο τίτλος μπορείς να βρείς σε αυτή την ιστοσελίδα. Δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής αλλά και σχεδίου. Αν έχεις ταλέντο και ποτέ δεν κατάφερες μέσο μαθημάτων να το αξιοποιήσεις και να το απογειώσεις αυτή είναι η ευκαιρία σου.Για να ξεκινήσετε τα δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου πιέστε εδώ
Πηγή: futuresamos

Τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν αλλαγές στον εγκέφαλοΜια συνομιλία μεγάλης διάρκειας στο κινητό επηρεάζει και αλλάζει τον εγκέφαλό μας, ωστόσο οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα αν αυτές οι αλλαγές είναι επιβλαβείς.

Μελέτη που διεξήχθη από το Αγγλικό Ινστιτούτο Υγείας έδειξε ότι μια συνομιλία 50 λεπτών παράγει αυξημένη δραστηριότητα στο μέρος του εγκεφάλου που βρίσκεται κοντά στην κεραία του τηλεφώνου. Τα αποτελέσματα, τα οποία έδειξαν αύξηση 7% στον μεταβολισμό της γλυκόζης, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα τηλέφωνα έχουν κάποια επίδραση.

Ο καθηγητής Patrick Haggard, από το University College του Λονδίνου, προειδοποίησε ότι η έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή.

Πάντως, το πανεπιστήμιο του Manchester, σε μελέτη εγκεφαλικών όγκων από το 1997 μέχρι το 2008 δεν διαπίστωσε σημαντική αύξηση σε αυτούς παρά τη διαδεδομένη χρήση των κινητών τηλεφώνων.

ΠΗΓΗ
..φυσικά δωρεάν και εντελώς νόμιμα.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε σημειώσεις και συγγράμματα για μαθήματα τα οποία σχετίζονται με τα μαθηματικά, αλλά και όχι μόνο… Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτή περιέχει όπως θα δείτε υλικό το οποίο σχετίζεται με τα υπολογιστικά μαθήματα, τις γλώσσες προγραμματισμού αλλά και την μαθηματική φυσική ενώ προστίθενται συνεχώς βιβλία και από άλλους επιστημονικούς κλάδους.
Τα βιβλία που θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα βρίσκονται ως επί το πλείστον σε μορφή pdf ή σε on-line μορφή (σελίδες html). Παρόλο που αρκετά βιβλία κυκλοφορούν σε μορφή postcript, έχουν μετατραπεί όλα σε pdf, για λόγους συμβατότητας. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στο να κατηγοριοποιηθούν αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ίσως βέβαια να έχετε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την κατηγοριοποίηση και ο λόγος είναι ότι κάποια από τα βιβλία ανήκουν σε παραπάνω από μία κατηγορίες.Για να ανοίξετε pdf αρχεία πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό Adobe Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από την επίσημη σελίδα του προγράμματος.

Τα περισσότερα βιβλία είναι ανεβασμένα στον server. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η επιλογή, είναι για να μην υπάρχει δέσμευση από άλλα sites, τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να τροποποιήσουν το περιεχόμενό τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο υλικό το οποίο αυτά προσφέρουν. Εξαιρέσεις αποτελούν βιβλία των οποίων τα δικαιώματα επιτρέπουν το “κατέβασμα” μόνο από τη σελίδα του συγγραφέα. Όλα τα βιβλία που θα βρείτε στην Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι νόμιμα.

Πηγή: futuresamos

Στην προσπάθεια να απαντήσουμε στο αιώνιο αυτό ερώτημα, συνήθως ξεκινάμε με τα πιο απτά εξωτερικά στοιχεία μας: φύλο, ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ράτσα, ηλικία, σωματικά χαρακτηριστικά κ.λ.π., για να προχωρήσουμε σε πιο εσωτερικά, όπως προσωπικότητα, διανοητική και συναισθηματική νοημοσύνη, μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, πεποιθήσεις, μνήμες, φιλοδοξίες και άλλα.
Οι περισσότεροι περιορίζονται σ'αυτά τα δύο επίπεδα γνώσης του εαυτού, με τα οποία και ταυτίζονται. Γι'αυτούς δεν έχει νόημα η αναζήτηση κάποιας βαθύτερης υπόστασης...
Υπάρχουν όμως και άλλοι, που δεν ικανοποιούνται από αυτές τις επιδερμικές απαντήσεις, γιατί νιώθουν τα σκιρτήματα κάποιου βαθύτερου εαυτού, κάτω από το προσωπείο που φορούν. Μπορούν να καταφύγουν σε έτοιμες απαντήσεις: επιστημονικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μεταφυσικές. Θα βρεθούν τότε μπροστά σε μια πληθώρα πολύπλοκων και συχνά αντικρουόμενων θεωριών, που θα τους δημιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχιση.

Ποιός είναι τότε ο Δρόμος γι' αυτόν που εξακολουθεί να επιζητεί μια αυθεντική, άμεση και αναμφισβήτητη απάντηση;

Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Υπάρχουν, θεωρητικά τουλάχιστον, πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην Αλήθεια. Πρακτικά όμως, υπάρχει μόνο ένα: το μονοπάτι της εμπειρικής γνώσης. Ο ορισμός για την εμπειρική γνώση μπορεί να διατυπωθεί ως η συνεχής μελέτη και παρατήρηση των αντιδράσεων του εαυτού, καθώς και η ανακάλυψη των αιτιών αυτών των αντιδράσεων. Αυτή η διεργασία, από ένα σημείο και μετά, συμβαίνει ανά πάσα στιγμή, όσο κι αν αυτό ακούγεται ακατόρθωτο. Όταν ο άνθρωπος συνεχίζει την μέθοδο της αυτοπαρατήρησης απελευθερώνεται σταδιακά από τα εμπόδια που δεν του επιτρέπουν να εκφράσει τον πραγματικό εαυτό του. Εναρμονίζει την συνειδητότητά του με δυνάμεις που γίνονται άμεσα αντιληπτές.

Εάν είναι τόσο απλό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν "παρατηρούν"; 

Γιατί η συνείδησή τους κοιμάται και ονειρεύεται. Όπως λέει ο Ηράκλειτος:

«Ξεχνούν και δεν προσέχουν ότι συμβαίνει γύρω τους, στον ξύπνιο τους οι άνθρωποι, όπως στον ύπνο τους. Οι ανόητοι, αν και ακούν είναι σαν τους κουφούς: σ' αυτούς ταιριάζει το γνωμικό πως και παρόντες απουσιάζουν. Δεν πρέπει να μιλά κανένας και να πράττει σαν να είναι κοιμισμένος. Ένας και κοινός είναι ο κόσμος για τους ξυπνητούς. Οι κοιμισμένοι ζουν ο καθένας στο δικό του κόσμο. Θάνατος είναι ότι βλέπουμε στον ξύπνιο μας κι όνειρα ότι βλέπουμε στον ύπνο μας».Πρόλογος


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ: Η Ανάσταση του υιού της χήρας στη ΝαΐνΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του καλού ΣπορέαΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ: Ο πλούσιος και ο φτωχός ΛάζαροςΚΥΡΙΑΚΗ Στ ΛΟΥΚΑ: Ο Χριστός στη χώρα των ΓαδαρηνώνΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία της γυναίκας και η ανάσταση της κόρης του ΙαείρουΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ: Ο καλός ΣαμαρείτηςΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του άφρονα πλούσιουΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία της βαριά άρρωστης γυναίκαςΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του ΔείπνουΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑΚΥΡΙΑΚΗ IB’ ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία των δέκα λεπρώνΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ: Ο πλούσιος νέος και ο ΧριστόςΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία του τυφλού στην ΙεριχώΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ: Ο Ιησούς και ο ΖακχαίοςΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ: Ο Τελώνης και ο ΦαρισαίοςΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του ασώτου υιούΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ: Η δευτέρα ΠαρουσίαΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟ-ΞΙΑΣ) Η εκλογή των πρώτων μαθητών του ΧριστούΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) Η θεραπεία του παραλυτικού της ΚαπερναούμΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) Η θεραπεία του σεληνιαζομένουΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Ο Ιησούς ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ, για να γιορτάσει το ΠάσχαΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑΣΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ


Εισαγωγή1. Οι μακαρισμοί2. Η οργή και η συμφιλίωση3. Η εκδίκηση και η καλοσύνη4. Τα καθήκοντα προς τους άλλους5. Η ελεημοσύνη6. Η προσευχή7. Οι αληθινοί θησαυροί8.Η συμπεριφορά στον πλησίον9. Ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό10.Οι εκλεκτοί του Θεού11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο ύμνος της Αγάπης


Το "Ευαγγέλιο" είναι το ένα από τα δύο "Αναγνώσματα" της Θείας Λειτουργίας. Το άλλο είναι ο "Απόστολος". Το Ευαγγέλιο είναι μία καθορισμένη περικοπή από τα τέσσερα Ευαγγέλια (Κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννην). Πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας καλεί όλους τους πιστούς να προσέξουν: «Σοφία. Ορθοί ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάσι».


Οι Αποστολικές και Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών διαβάζονται με μία ορισμένη σειρά, που ο καθορισμός της είναι πολύπλοκος και επηρεάζεται από πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες είναι αδύνατο να θυμάται κανείς. Γι’ αυτό η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδίδει κάθε χρόνο ειδικό Ημερολόγιο, όπου καθορίζονται όλα αυτά. Επίσης κυκλοφορούν μικρά ημερολόγια τσέπης, αλλά και όλα τα επιτραπέζια ημερολόγια έχουν τον σχετικό πίνακα των περικοπών των Κυριακών και των κυριοτέρων εορτών.


Σε γενικές γραμμές πάντως, η σειρά ανάγνωσης των Ευαγγελίων κατά την διάρκεια του έτους είναι η εξής:


α) Από την Κυριακή του Πάσχα -με εξαίρεση της Τρίτης της Διακαινησίμου, της Κυριακής του Αντιπάσχα και της εορτής της Αναλήψεως- έως της Κυριακής της Πεντηκοστής, δηλαδή για επτά εβδομάδες διαβάζεται το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.


β) Από την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος έως και της Παρασκευής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (14/9) διαβάζεται για δεκαεπτά εβδομάδες το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο με εξαίρεση πέντε ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή) της 12ης εβδομάδας όπου και αναγιγνώσκεται το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.


γ) Από την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού έως και του Σαββάτου προ της Απόκρεω, καθώς και κατά τις καθημερινές της Τυροφάγου εβδομάδας διαβάζεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, με εξαίρεση πάλι πέντε ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή) της 13ης εβδομάδας όπου και διαβάζεται το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο διαβάζεται και τα πέντε Σαββατοκύριακα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.


Ακολουθούν οι καθορισμένες ευαγγελικές περικοπές. Χοντρικά θα σας καθοδηγήσουν και για τα επόμενα χρόνια, καθώς... δεν προτίθεμαι να το ανανεώνω κάθε φορά. ;-)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 2011 - ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2
Κυριακή προ των Φώτων
9
Κυριακή μετά τα Φώτα
16
Κυριακή IB' Λουκά (των Δέκα Λεπρών)
23
Κυριακή ΙΔ΄Λουκά (του Τυφλού)
30
 Κυριακή ΙΕ' Λουκά (Του Ζακχαίου)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
6
Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου (της Χαναναίας)
13
Κυριακή ΙΣτ' Λουκά (Τελών. & Φαρισ.)
20
Κυριακή ΙΖ' Λουκά (Του Ασώτου)
27
Κυριακή της Απόκρεω
ΜΑΡΤΙΟΣ 
6
Κυριακή της Τυροφάγου
13
Κυριακή Α' των Νηστειών (Ορθοδ.)
20
Κυριακή Β' των Νηστειών
27
Κυριακή Γ' των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
3
Κυριακή Δ' των Νηστειών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
10
Κυριακή Ε' των Νηστειών
17
Κυριακή Στ΄, των Βαίων
24
Κυριακή Α', του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
1
Κυριακή Β', του Θωμά
ΜΑΙΟΣ 
8
Κυριακή Γ, των Μυροφόρων
15
Κυριακή Δ', του Παραλύτου
22
Κυριακή Ε', της Σαμαρείτιδος
29
Κυριακή Στ, του Τυφλού
5
Κυριακή Ζ', Αγ. Πατέρων (Α' Οικ. Συν.)
ΙΟΥΝΙΟΣ 
12
Κυριακή Η', της Πεντηκοστής
19
Κυριακή Α' Ματθαίου (των Αγ. Πάντων)
26
Κυριακή Β' Ματθαίου
3
Κυριακή Γ' Ματθαίου
ΙΟΥΛΙΟΣ 
10
Κυριακή Δ' Ματθαίου
17
Κυριακή Ε' Ματθαίου
24
Κυριακή των Αγ. Πατέρων (Δ' Οικ. Συν.)
31
Κυριακή Ζ' Ματθαίου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
7
Κυριακή Η' Ματθαίου
14
Κυριακή Θ' Ματθαίου
21
Κυριακή Γ Ματθαίου
28
Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
4
Κυριακή IΒ' Ματθαίου
11
Κυριακή προ της Υψώσεως
18
Κυριακή μετά την Ύψωσιν
25
Κυριακή Α' Λουκά
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2
Κυριακή Β' Λουκά
9
Κυριακή Β' Λουκά
16
Κυριακή Δ' Λουκά (Αγ. Πατ. Ζ Οικ. Συν)
23
Κυριακή Στ Λουκά
30
Κυριακή Ε' Λουκά
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
6
Κυριακή Ζ' Λουκά
13
Κυριακή Η' Λουκά
20
Κυριακή Θ' Λουκά
27
Κυριακή ΙΓ' Λουκά
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
4
Κυριακή Ι΄ Λουκά
11
Κυριακή ΙΑ' Λουκά, των Προπατόρων
18
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
25
Η κατά σάρκα Γέννησις του Ιησού