Μαρτίου 2011 - Point of view

Breaking

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Περιεχόμενα: Έκδοσης Ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως (Ιωάννου Δαμασκηνού)

Για την Ανάσταση.

Για τον Αντίχριστο.

Για την Περιτομή.

Για την Παρθενία.

Εναντίον των Ιουδαίων, σχετικά με το Σάββατο.

Σχετικά με το νόμο του Θεού και το νόμο της αμαρτίας.

Για ποιό λόγο, αν και ο Θεός γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτοί επρόκειτο να αμαρτήσουν και να μη μετανοήσουν, τους δημιούργησε.

Ότι δεν υπάρχουν δύο αρχές.

Ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών.

Γι’ αυτά που λέγονται για το Χριστό.

Για την Αγία Γραφή.

Για τις εικόνες.

Για την τιμή των Αγίων και των λειψάνων τους.

Για τη γενεαλογία του Κυρίου και για την αγία Θεοτόκο.

Σελίδες