"Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού" (μέρος 8ο)

Πέμπτη, Μαΐου 01, 2008 0
Για τα υπόλοιπα μέρη πατήστε   εδώ «Ειρηνευμένος με τις τελευταίες σκέψεις και αποφάσεις, άρχισα τον δρόμο με την Προσευχή. Είχε βρέξει δυ...
* *