Ο ασυμβίβαστος
"Είμαι ελεύθερος, ασυμβίβαστος, ολόκληρος, 

όχι το μερικό, όχι το σχετικό, 

αλλά η ολική Αλήθεια, που είναι αιώνια. 


Γι' αυτό και επιθυμώ, 

όποιος προσπαθεί να με καταλάβει 

να είναι ελεύθερος και όχι να κατασκευάζει από τα λόγια 

ένα κλουβί, μια θρησκεία, μια αίρεση. 

Θα πρέπει να απελευθερωθείτε από όλους τους φόβους, 

από το φόβο της θρησκείας, 

από το φόβο της σωτηρίας, 

από το φόβο της πνευματικότητας, 

από το φόβο της αγάπης, 

από το φόβο του θανάτου, 

από το φόβο ακόμα και της ίδιας της ζωής. 


Όπως ένας καλλιτέχνης ζωγραφίζει από ευχαρίστηση, γατί έτσι αυτο-εκφράζεται, το ίδιο να κάνεις κι εσύ και όχι επειδή περιμένεις κάτι από κάποιον."


Κρισναμούρτι
via

Share this: