« Η γνώση είναι κατά φύση και υπέρ φύση. 

Και η δεύτερη θα γίνει φανερή από την πρώτη. 

Κατά φύση λέμε τη γνώση που αποκτά η ψυχή 

περί της κτίσεως από την έρευνα και την αναζήτηση,

 μεταχειριζόμενη τα φυσικά μέσα και τις δυνάμεις, 

όσο δηλαδή είναι εφικτό στην ψυχή 

που είναι δεμένη με την ύλη.Γιατί όπως έχει λεχθεί 

στα περί αισθήσεως και φαντασίας και νου, 

αμβλύνεται η ενέργεια του νου 

λόγω της ενώσεως και αναμίξεως με το σώμα. 

Ένεκα τούτου δεν μπορεί να έρθει σ’ επαφή με τα νοερά, 

αλλά για να νοήσει έχει ανάγκη από τη φαντασία, 

της οποίας ο χαρακτήρας είναι εικονιστικός 

και ανήκει στην υλική διάσταση και τη πυκνή υφή.


Χρειάζονται λοιπόν στο νου που είναι μέσα στο σώμα, 

ανάλογες εικόνες για να μπορέσει να τα εννοήσει αυτά. 

Όση λοιπόν γνώση λάβει ένας τέτοιος νους 

με τη μέθοδο τη φυσική, που του είναι οικεία, 

αυτή τη γνώση τη λέμε φυσική. 


Υπερφυσική όμως είναι η γνώση που έρχεται στο νου 

πέρα από τη φυσική του μέθοδο και δύναμη, 

όταν δηλαδή τα νοούμενα 

υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νου 

που είναι ενωμένος με σώμα, 

ώστε να είναι γνώση που αρμόζει σε νου χωρίς σώμα. 

Αυτή η γνώση δίνεται μόνο από το Θεό, 

όταν βρει το νου να είναι πολύ καθαρμένος 

από κάθε υλική προσκόλληση 

και να κατέχεται από θείο έρωτα.» 


Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης, Φιλοκαλία, τομ. Β’«Διότι αφού κάθε γνώση των όντων 

επιτυγχάνεται δυνάμει του νου, 

κι αφού μόνο μέσω του νου μπορεί να γνωσθεί ο νους, 

με ποια αιφνίδια ενόραση [="αθρόα επιβολή"] 

θα μπορούσε να συλληφθεί αυτό 

που υπερβαίνει την ουσία του νου;Σε όποιον πρέπει να εξηγήσουμε πως είναι αυτό δυνατό, 

σε αυτόν θα πούμε: 

Μέσω εκείνου του εσωτερικού μας στοιχείου, 

το οποίο του μοιάζει...

Διότι κάτι από αυτό υπάρχει μέσα μας».

Πλωτίνος, Εννεάδες, ΙΙΙ, 8,9


Share To:

Post A Comment: