Εκλεκτά

Διαχωρισμός μεταξύ πραγματικότητας, γνώμης, πεποίθησης και προκατάληψης

Εδώ βλέπεις ένα κορμί: 
 Γεγονός, γνώμη, πεποίθηση ή προκατάληψη;(???)


 Όταν διαμορφώνουμε προσωπικές πεποιθήσεις, συχνά ερμηνεύουμε τα πραγματικά στοιχεία μέσα από φίλτρα αξιών, συναισθημάτων, αντίληψης και εμπειριών από το παρελθόν. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες δηλώσεις που κάνουμε στην ομιλία και τη γραφή είναι ισχυρισμοί πραγματικότητας, γνώμης, πεποίθησης ή προκατάληψης. 


Η χρησιμότητα και η αποδοχή ενός ισχυρισμού μπορεί να βελτιωθεί ή να μειωθεί από τη φύση του ισχυρισμού, αναλόγως ποίας κατηγορίας εμπίπτει από τις ακόλουθες:Ένα γεγονός είναι επαληθεύσιμο. 


Μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν είναι αλήθεια με την έρευνα των αποδεικτικών στοιχείων. 


Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς, ημερομηνίες, μαρτυρίες, κ.λπ. (π.χ. "ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έκλεισε το 1945.")


Η αλήθεια του γεγονότος υπερβαίνει το επιχείρημα της υπόθεσης κάποιου αν οι συσκευές μέτρησης ή τα αρχεία ή οι μνήμες είναι σωστές. 

Τα πραγματικά περιστατικά παρέχουν αποφασιστική υποστήριξη για τη διεκδίκηση ενός επιχειρήματος. 

Ωστόσο, τα γεγονότα από μόνα τους είναι άχρηστα αν δεν τα εντάξουμε στο πλαίσιο, αφού βγάζοντας συμπεράσματα κατά συνέπεια, τους προσδίδουμε νόημα.
Η γνώμη/άποψη είναι μια απόφαση βασισμένη σε γεγονότα, μια έντιμη προσπάθεια να συναχθεί ένα λογικό συμπέρασμα από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία. 


(Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι πορεύονται χωρίς την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, και έτσι διαμορφώνουμε τη γνώμη ότι η χώρα θα πρέπει να θεσπίσει 


εθνική ασφάλιση υγείας παρόλο που θα κόστιζε δισεκατομμύρια.)


Μία γνώμη μπορεί να αλλάξει - ανάλογα με τον τρόπο που τα στοιχεία ερμηνεύονται.


Από μόνες τους, οι απόψεις έχουν ελάχιστη δύναμη να πείσουν. 

Πρέπει να αφήνετε πάντα τον αναγνώστη σας να γνωρίζει ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία σας και πώς σας οδήγησε να φτάσετε στη γνώμη σας.
Σε αντίθεση με μια άποψη, η πεποίθηση είναι μια συγκατάβαση βασισμένη στην πολιτιστική ή προσωπική πίστη, την ηθική ή τις αξίες. 


Δηλώσεις όπως "Η θανατική ποινή είναι νομιμοποιημένη δολοφονία" αποκαλούνται συχνά "γνωμοδοτήσεις" επειδή εκφράζουν απόψεις, αλλά δεν βασίζονται σε γεγονότα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. 

Δεν μπορούν να διαψευσθούν ή να αμφισβητηθούν με ορθολογικό ή λογικό τρόπο. 

Δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις είναι αναξιόπιστες, δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως διατριβή ενός επίσημου επιχειρήματος. 

(Οι συναισθηματικές εκκλήσεις μπορούν, φυσικά, να είναι χρήσιμες αν ξέρεις ότι το ακροατήριό σου μοιράζεται αυτές τις πεποιθήσεις.)Ένας άλλος ισχυρισμός που δεν έχει θέση σε σοβαρή επιχειρηματολογία είναι η προκατάληψη, η μισοψημένη γνώμη που βασίζεται σε ανεπαρκή ή μη εξετασθέντα στοιχεία. 


(Π.χ. "Οι γυναίκες είναι κακοί οδηγοί.")


Σε αντίθεση με μια πεποίθηση, η προκατάληψη εμπίπτει σε δοκιμασία: μπορεί να αμφισβητηθεί και να διαψευσθεί με βάση τα γεγονότα. 

Συχνά διαμορφώνουμε προκαταλήψεις ή τις αποδεχόμαστε από άλλους - την οικογένεια, τους φίλους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. - χωρίς να αμφισβητούμε το νόημά τους ή να δοκιμάζουμε την αλήθεια τους. 

Στην καλύτερη περίπτωση, οι προκαταλήψεις είναι απρόσεκτες υπεραπλουστεύσεις. 

Στη χειρότερη περίπτωση, αντανακλούν μια στενόμυαλη άποψη του κόσμου. 

Πάνω απ' όλα, είναι απίθανο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ή τη συγκατάθεση των αναγνωστών/ακροατών μας.

Share this: