Ἐξομολογητάριον: ήτοι βιβλίον ψυχωφελέστατον

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016