Απριλίου 2014 - Point of view

Breaking

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Nὰ φεύγω σιγὰ σιγὰ

Κ. Ζάχος: Αυτός ο κόσμος είναι λίγος για τον άνθρωπο

Τα Μαθηματικά, η Μουσική και η Ζωγραφική (κάποιες σκέψεις σαν εξομολόγηση)

Αυτόν που δεν αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον βλάψει κανείς

Ο μύθος της ψυχοθεραπείας

Καθομολογήσεις Ἁρχαίων Ἑλλήνων

Ὕμνος εἰς τὸ φῶς καὶ τὴν ψυχή

Θεάγης - Περὶ Ἀρετῆς & ψυχικῶν χαρακτηριστικῶν

Φίντυς - Περὶ γυναικὸς σωφροσύνης

Σελίδες