Λογική και συναίσθημα
Λογική είναι η νοητική λειτουργία με την οποία κάνουμε συλλογισμούς και σκεπτόμαστε σωστά. Είναι το όργανο της ορθής σκέψης και διακρίνει τον άνθρωπο από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Ο άνθρωπος έχει λόγο με τον οποίο εκφράζει τη λογική. Δεν είναι τυχαίο που η μια έννοια προέρχεται από την άλλη. Χωρίς λόγο που να τη διατυπώνει δεν υπάρχει λογική. Ό,τι οικοδόμησε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα στηρίζεται σ’ αυτήν. Τα μαθηματικά, οι επιστήμες, η τεχνολογία, ο διαφωτισμός, η νεωτερική εποχή και η τρομακτική εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν ως βάση τη λογική σκέψη. Κράτη που έχουν ως κατευθυντήρια γραμμή τον ορθολογισμό έχουν γίνει πλούσια και ισχυρά. Άνθρωποι που τη ζωή τους οδηγεί ο ορθός λόγος ανεβαίνουν, ανελίσσονται, επιτυγχάνουν.

Από την άλλη μεριά το συναίσθημα επίσης είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι αυτό που ένας άνθρωπος ‘αισθάνεται’ μέσα του, εσωτερικά, και σχεδόν πάντοτε βγαίνει προς τα έξω. Το συναίσθημα εκδηλώνεται σε κάθε στιγμή της ζωής μας, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτό. Η χαρά, το μίσος, η λύπη, η αγάπη, ο ενθουσιασμός, η απογοήτευση, η απόρριψη δίνουν νόημα στο είναι μας. Ο έρωτας που μας δίνει τις πιο δυνατές συγκινήσεις είναι καθαυτό συναίσθημα χωρίς ίχνος λογικής. Ζούμε, νιώθουμε τη ζωή ακριβώς λόγω των συναισθημάτων που μας κυριαρχούν. Οι πιο δυνατές στιγμές στη ζωή του καθενός είναι αυτές που έζησε τα πιο έντονα συναισθήματα. Όσο πιο πολλά συναισθήματα βιώσαμε, τόσο πιο πλούσια η ζωή μας.
Δεν μπορεί να λείπει από τον άνθρωπο ούτε η λογική ούτε το συναίσθημα. Στις ακραίες περιπτώσεις που συμβαίνει τούτο, τότε μιλάμε για όχι εντελώς ανθρώπινη κατάσταση. Η πλήρης απουσία συναισθήματος δυνατόν να οδηγήσει σε ακραίες ενέργειες. Γιατί η λογική χωρίς το συναίσθημα υποβιβάζει τις ανθρώπινες σχέσεις σε επίπεδο στυγνών συναλλαγών. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι ένας συνεχής υπολογισμός. Θα καταντήσει στείρα και άχαρη. Θα στερηθούμε το παιγνίδισμα της στιγμής, το ενδεχόμενο των εκπλήξεων, τη γοητεία του απροόπτου. Οι χαρές και οι συγκινήσεις, μικρές ή μεγάλες, δεν μας βρίσκουν μετά από σειρά λογικών συλλογισμών. Μας έρχονται όταν είμαστε έτοιμοι να τις δεχτούμε, όταν ελεύθερα εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Αν όμως λείπει η λογική και ο άνθρωπος είναι έρμαιο των συναισθημάτων του, τότε μπορεί να οδηγηθεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Εκείνο που γίνεται στην πράξη είναι ότι συνήθως το συναίσθημα κάνει τις επιλογές του αλλά τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις τον έχει η λογική. Αν χαθεί η σωστή σχέση ανάμεσά τους τότε οδηγούμαστε σε καταστροφικές καταστάσεις.

Η λογική είναι εκδήλωση του πνεύματος και μπορεί να μας προσκομίσει οφέλη, επιτυχίες και χρήματα. Το συναίσθημα είναι έκφραση του ψυχικού μας κόσμου. Οι χαρές και οι συγκινήσεις που μπορεί να μας χαρίσει είναι ανεκτίμητες.

Τόσο η λογική όσο και το συναίσθημα, υπό τη μορφή εκδήλωσης ευαισθησίας, συνέβαλαν στην οικοδόμηση του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο ορθός λόγος δημιούργησε τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, την τεχνολογία. Το συναίσθημα υπήρξε η γενεσιουργός προϋπόθεση για τις μεγάλες στιγμές της δημιουργίας σε όλες τις μορφές της τέχνης.