Χρήσιμα

Οιστριονική ή δραματική Διαταραχή Προσωπικότητας
Η ιστριονική διαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από ζωηρή, θεατρική, εξωστρεφή συμπεριφορά σε ενθουσιώδη συναισθηματικά άτομα. 

Συνήθως όμως η επιδεικτική τους παρουσία συνοδεύεται από ανικανότητα να διατηρήσουν βαθιές μακροχρόνιες σχέσεις. 

Τα άτομα αυτά εμφανίζουν πολλά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Αισθάνονται δυσάρεστα σε καταστάσεις στις οποίες δεν είναι το κέντρο της προσοχής. 

Η συναλλαγή με τους άλλους χαρακτηρίζεται συχνά από απρόσφορη, σεξουαλικά σαγηνευτική ή προκλητική συμπεριφορά. 

Υπάρχουν εκδηλώσεις ταχείας μεταβολής και ρηχής έκφρασης συναισθημάτων. 

Συχνή είναι επίσης η συνεχής χρήση της σωματικής εμφάνισης για την προσέλκυση της προσοχής. 

Ο τρόπος ομιλίας είναι υπερβολικά εντυπωσιακός και στερούμενος λεπτομερειών. 

Τα άτομα αυτά είναι δραματικά, κάνουν επίδειξη θεατρινισμού και εκφράζονται με υπερβολικά συναισθηματικό τρόπο. 


Εύκολα επηρεάζονται από άλλους ή από καταστάσεις, είναι δηλαδή υποβόλιμα. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι ότι τα άτομα θεωρούν τις σχέσεις περισσότερο στενές από ότι είναι στην πραγματικότητα.


Share this: