Οκτωβρίου 2007


Αυτό είναι ένα accordion menu με ένα υπομενού και αυτόματη ενημέρωση των συνδέσμων των αναρτήσεων μέσω ενός script που εμφανίζει τους τίτλους των αναρτήσεων με συγκεκριμένη ετικέτα που εσείς θα επιλέξετε. Μπαίνει απλά σαν gadget. Το πλάτος του μενού το ρυθμίζετε αλλάζοντας το width: 240px; το ύψος του αλλάζοντας το height:21px; την γραματοσειρά και το μέγεθός της τη ρυθμίζετε αλλάζοντας το font:13px arial; Το background και το χρώμα κειμένου του μενού το ρυθμίζετε αλλάζοντας το background: #173377; και το color: #FFF; Το background του υπομενού το ρυθμίζετε αλλάζοντας το background: #333333; τρείς φορές. Τέλος το πλάτος του υπομενού το ρυθμίζετε αλλάζοντας το width:500px; δύο φορές. Πρέπει να βάλετε τις δικές σας γενικές ετικέτες αντικαθιστώντας τις δικές μου π.χ. άξια λόγου καθώς και το url του δικού σας blog αντικαθιστώντας το δικό μου π.χ. http://pointfromview.blogspot.gr/(Το προσθέτετε σαν gadget)<style>
#accordion .item {width: 240px;height:21px;overflow:hidden;border-radius: 5px;margin-bottom: 2px;font:13px arial;}
#accordion a {display:block;background: #173377;padding:4px; color: #FFF;
text-decoration: none; font:13px arial;}
#accordion ul {background: #333333;width:500px;height: auto;padding: 4px; font:13px arial;}
#accordion div:hover {background: #333333;width:500px;height: auto; font:13px arial;}
#accordion div:hover a {background: #333333;border-bottom: 1px solid #FFFF00;font:13px arial;}
</style>

<script src="http://yourjavascript.com/61544481138/page-archive-1.js"></script>
<div id="accordion">
<div class="item">
<a href="#">Άξια λόγου ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/άξια λόγου?max-results=250&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Πνευματικά ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/πνευματικά?max-results=250&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Ψυχολογία ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/ψυχολογία?max-results=2516&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Φιλοσοφία ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/φιλοσοφία?max-results=150&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script>
</ul></div>
<div class="item">
<a href="#">Υγεία ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/υγεία?max-results=250&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Κοινωνικά ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/κοινωνικά?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Απόψεις ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/απόψεις?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Αστεία  ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/αστεία?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Εκλεκτά ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/εκλεκτά?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Μεταφυσικά ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/μεταφυσικά?max-results=350&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Ενδιαφέροντα ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/ενδιαφέροντα?max-results=350&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Παράξενα ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/παράξενα?max-results=300&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Επιστήμη ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/επιστήμη?max-results=300&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Φύση ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/φύση?max-results=300&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Έρωτας ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/έρωτας?max-results=300&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Διάφορα ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/διάφορα?max-results=200&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Περίεργα ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/περίεργα?max-results=200&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Τεχνολογία ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/τεχνολογία?max-results=12500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Αποφθέγματα ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/Αποφθέγματα?max-results=100&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Υπολογιστής ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/υπολογιστής?max-results=12500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Παιχνίδια ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/games?max-results=100&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Ψυχωφελή ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/ψυχωφελή?max-results=100&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>
</div>
<div class="item">
<a href="#">Sex ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/σεξ?max-results=150&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>

</div>
<div class="item">
<a href="#">Απορίες ▼</a>
<ul>
<script src="http://pointfromview.blogspot.gr/feeds/posts/summary/-/απορίες?max-results=100&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist"></script></ul>

</div></div>
via