Μαρία

Σύνθεση: Υπόγεια Ρεύματα
Ερμηνεία: Υπόγεια Ρεύματα
Στίχος: Υπόγεια Ρεύματα
Άλμπουμ: Εικόνες στα σύννεφα
1999
* *