Πως θα λάβουμε το Άγιο Πνεύμα - Φώτιση
Ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Ουρανού δίχως τη λήψη το Αγίου Πνεύματος. Κατα ΙωάννηJohn 3:3.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ«Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας. 

»Κατά Ιωάννη John 14:15-18
Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, αν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από τη φιλαυτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια.

Ο Άγιος Ινοκέντιος Μόσχας εκθέτει αναλυτικά με το βιβλίο "Πνοή του Αγίου Πνεύματος " τα Μέσα Απόκτησης του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα και τι δίνει στον άνθρωπο;Τα γνωστά και αποτελεσματικά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των ιερών Γραφών και την Πείρα των μεγάλων αγίων, είναι τα εξής:Η Καθαρή καρδία και Αγνό ΣώμαΗ ταπεινοφροσύνη. Η υπακοή στη φωνή του Θεού. Η προσευχή. Η καθημερινή αυταπάρνηση. Η ανάγνωση και ακρόαση της Αγίας Γραφής.Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και κατεξοχήν η θεία κοινωνία.Κάθε πιστή ψυχή μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, αν καθαριστεί από την αμαρτία, απαλλαγεί από τη φιλαυτία και ελευθερωθεί από την υπερηφάνεια.Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα ολόγυρα μας και επιθυμεί να μπει μέσα μας. Αλλά οι κακές μας πράξεις μας περιβάλλουν σαν ισχυρό πέτρινο τείχος, και τα αμαρτήματα μας σαν άγριοι φρουροί Το διώχνουν μακριά μας και δεν Το αφήνουν να μας πλησιάσει.Το Άγιο Πνεύμα δίνεται στον καθένα μας όχι σύμφωνα με την αξία των καλών έργων του, αλλά δωρεάν, σύμφωνα με το έλεος του Θεού, για την σωτηρία του. Πολλοί αναγνώστες της Αγίας Γραφής μπορουν να δούν ότι ο Κύριος θέλει να "σωθούν" και να απολαύσούν τη σωτηρία που προσφέρει Ο Ιησούς Χριστός. Το ερώτημα, όμως, είναι πώς ο Κύριος θα μας "σώσει"; Γιατί δεν μπορούμε να σωθούμε αυτομάτως; Τι πρέπει να κάνουμε για να αναγεννηθούμε; Αυτό το ερώτημα απαντείται απ' τον Απόστολο Πέτρο, τον μαθητή το Ιησού Χριστού στις Πράξεις των Αποστόλων Acts 2:38. "Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς μετανοήσατε φησίν καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος."Η διαδικασία είναι η εξής.Απαιτήται1. ΠΙΣΤΗΣ - Απαιτεί να διαβάσης τουλάχιστον την Καινή Διαθήκη και να συνειδητοποίησης ότι ο Χριστός είναι 100% Άνθρωπος, και 100% θεός ο οποίος ήρθε ως άνθρωπος να θυσιαστεί για την σωτηρία μας,2. ΜΕΤΑΝΟΙΑ,Απαιτεί να συνειδητοποίησης πόσο μακρυά είσαι απ' το Θεό, και3. ΒΑΠΤΗΣΗ (είτε ως βρέφος η ενήληκας). Έτσι και στον Μ. Βασίλειο η πίστη, όπως και η εν γένει πνευματική ζωή, είναι ... Πίστις μεν γαρ τελειούται διά βαπτίσματος, βάπτισμα δε θεμελιούται διά της πίστεως, και διά των αυτών ονομάτων.Μετά πρέπει να θεμελιώσουμε την σωτηρία μας και για να θεμελιώσουμε τη σωτηρία και το σωτήριο βάπτισμα, και χρειάζεται Α. ΚΑΘΑΡΣΗ, Νηστείες, προσευχές (ειδικά καθημερινή και αδιάληπτη νοερή προσευχή) και συνεχής συνειδητοποίηση της αμαρτωλής φύσης του ανθρώπου. Αν ασκηθή η κάθαρσή, επέρχεται η Β. ΦΩΤΙΣΗ, και μετά συνεχίζομε την κάθαρση και προχωρούμε προς την Θέωση. Γ. ΘΕΩΣΗ (μάλλον συνεχής προσπάθεια πρός την θέωση γιατί πολοί λίγοί θα φτάσουμε εκεί.)Αν η σωτηρία μέσω του Σωτήρος Χριστού δεν επέρχεται ετσι αλλά επέρχεται μόνον με την χάρη του θεου (όπως λανθασμένα υποστηρἰζουν η διαμαρτυρόμενοι Χριστιανοί) τότε γιατί ο Απόστολος Πέτρος μας προειδοποίει ότι «O δίκαιος μόλις σώζεται» (Πετρου Α΄ 1 Peter 4:18).και γιατί ο Ιησούς μας προειδοποιεί ότι η πήλη είναι στενη και η οδός τεθλιμένη και λίγοι είναι αυτοί που θα την βρούν. Επομένως, ο προσωπικός μας αγώνας είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία μας. Και ένας τον ρώτησε:— Κύριε, θα είναι λίγοι εκείνοι που θα σωθούν;Ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε κατευθείαν αλλά πάλι επισύρει την προσοχή των μαθητών του στη δυσκολία του δρόμου που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, και τους ειδοποιεί πως μόνο με καρδιά καθαρή μπορούν να την κατακτήσουν.Και είπε ο Ιησούς:— Προσπαθείτε να μπείτε από τη στενή πύλη. Γιατί, σας το λέγω, πολλοί θα ζητήσουν να μπουν και δε θα μπορέσουν, μιας και σηκωθεί ο νοικοκύρης και κλείσει την πόρτα· τότε θα μείνετε απέξω, και θα χτυπάτε την πόρτα λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας», και απαντώντας εκείνος θα σας πει: «Δεν ξέρω από πού είσθε.» Τότε σεις θα λέτε: «Φάγαμε μπροστά σου και ήπιαμε, και δίδαξες στις πλατείες μας.» Και πάλι θα σας αποκριθεί:«Σας λέγω πως δε σας ξέρω από πού είστε· μακριά από μένα κάθε εργάτης της αδικίας.» Εκεί, εξακολούθησε ο Ιησούς, θα είναι τα κλάματα, και τα τριξίματα των δοντιών, όταν δείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και τους άλλους προφήτες μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ενώ εσάς θα σας βγάζουν έξω. Και θα έλθουν από ανατολή και δύση, από βοριά και νότο, και θα καθίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Και ιδού, είναι τελευταίοι εκείνοι που θα γίνουν πρώτοι, και είναι πρώτοι εκείνοι που θα γίνουν τελευταίοι.Και πάλι τους διδάσκει ο Ιησούς να περιφρονούν τα καλά της γης, μην παρασυρθούν και λησμονήσουν τα καλά του άλλου κόσμου.Και τους επαναλαμβάνει:— Δεν μπορείτε να δουλεύετε για το Θεό και για το Μαμωνά (δηλαδή να είσαστε κοσμικοί, φιλάργυροι και σκλάβοι των ηδονών). Ἱσως στην πορεία να ξεχάσουμε, να αμαρτήσουμε, να γίνουμε οκνηροί. Ομως αν σηκωθούμε και ξαναρχισουμε τον αγώνα αμέσως μολις καταλάβουμε οτι παραστρατήσαμε, μας περιμένει η σωτηρία και η βασιλεία του ουρανού. Όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, «Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν / ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος» (Πράξεις Αποστόλων Acts 2:38). Η βάφτιση δεν είναι 100% απαραίτητη αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, καλό είναι να γίνει αν εφικτό για να σιγούρευτούμε. Επομένως, 1. Ακούμε το ευαγγέλιο, Πιστεύουμε, Μαθαίνουμε για τον Ιησού, και προσευχόμαστε ειδικά με Νοερή Προσευχή. 2. Μετανοούμε, 3. Βαφτιζόμαστε, 4. Συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, 5. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα.6. Συνεχίζουμε με προσευχή και τήρηση των μυστηρίων, αλλά ιδιαίτερα παραμένουμε στη Νοερή Προσευχή.

Τα παρακάτω στάδιά μπορεί να πάρουν μήνες, αλλά ίσως και χρόνια γιατί εξαρτάται από το συγκεκριμένο άτομο. 
Μετά τη λήψη του Αγίου πνεύματος, το Αγιο πνεύμα σε υποχρεώνει να περάσείς τα κάτωθι στάδια.1. Συνειδητοποιής ότι είσαι αιωνίως χαμένος, ότι είσαι αμαρτωλός και ότι χρειάζεσαι βοήθεια για να σωθής, 2. Αποπειράσαι να σωθείς μόνος προσπαθώντας να σταματήσεις να αμαρτάνεις για να φύγουν τα αισθήματα ενοχής, 3. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία, εκτός μέσω του Θεού, όσο κ' αν προσπαθείς να σωθείς μόνος σου, 4. Συνειδητοποιής ότι ο Θεός είναι δίκαιος στην κρίση της αμαρτίας, και εδώ που τα λέμε, δεν έχει υποχρέωσει να σε σώσει -- επομένως, είσαι εξ ολοκλήρου εις το έλεος του Θεού. 5. Τελικά, γίνεσαι πιό θρησκευόμενος και έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό έχοντας μιά προσωπική σχέση μαζί του.


Η σχέση σου με το Θεό μοιάζει με άλλες διαπροσωπικές σχέσεις. Π.χ., δεν προσπαθούμε να μην στενοχωρίσουμε την η τον συζυγό μας; Ετσι και στη σχέση μας με τον Θεό προσπαθούμε να τον ευχαριστήσουμε όσο μπορούμε με την συμπεριφορά μας.
Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει αφάνταστα και μας συγχωρεί ασχέτως των παραβάσεων μας αλλά πρέπει ν' ανάγνωρίζουμε και να μετανοιώνουμε για κάθε αμαρτία μας. Αν δεν έχει συμβεί αυτό στη ζωή σου, συνέχισε το διάβασμα και ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για ναλάβεις τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την Αιώνια Ζωή.ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΕΙΝΑΙ Η ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ -- Η ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Αδέλφια, μη νομίζετε ότι με τη βρεφική βάπτιση, και πηγαίνοντας στην εκκλησία κάθε Ανάσταση, θα μπορέσετε να αποφύγετε την κόλαση. Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Αλλά οχι και τόσο πολύ δουλειά με το Ιησού Χριστο ως βοηθό. Οπως μας βεβαιώνει ο Κύριος το φορτίο θα ΄ναι ελαφρύ. Ματθαίος Matthew 11:30 Δεν μιλώ για κάποια θρησκεία. Απλά εξιστορώ την εμπειρία μου και τις αναφορές της Ορθόδοξης Ελληνικής Καινής Διαθήκης σχετικά μ' αυτή την εμπειρία.ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ.Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί καποιος να μετανοήσει και να λάβει το Άγιο πνεύμα. Αλλά το πιό πιθανόν είναι να διαβάσει τις γραφές για να συνειδητοποιήσει μέσω του λόγου το Θεού ότι είναι αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είμαστε αμάρτωλοί. Φυσικά πρέπει να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας πού πέθανε για τις αμαρτίες μας ούτως ωστε να σωθούμε μόνο με τη μετάνοια. Καί τα δύο επιτυνγχανονται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Η πίστης είναι εμπιστοσύνη σε κάτι η κάποιον. Αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργήτε από μελέτη της Αγίας Γραφής για τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού. Η διδασκαλία του, τα θαύματα, το πάθος και ανάσταση του Χριστού θα δυναμώση την πίστη σου σ' Αυτόν και Θα πιστέψεις, θα μετανοήσεις, θα βαφτιστεις, και θα θα λάβεις το Άγιο πνεύμα το οποίο είναι η αρχή και το τέλος της σωτηρίας της ψυχής σου. Μ' αυτό είναι εύκολο θα πει κάποιος.Φαίνεται εύκολο αλλά δέν είναι. Π.χ., ένας πορωμένος αμάρτωλός ανθρωπός πιστεύει οτι η ζωή του είναι αρεστή στο Θεο. Αλλά οι αμαρτίες μας είναι δυσδιάκριτες. Π.χ., στην παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου, (Κατά Λουκάν Luke 16:19-31) ο Κύριος δεν κατηγορεί τον πλούσιο για τίποτε συγκεκριμένο η ακόμη κάτι γενικό. Ντυμένος πολυτελέστατα όλες τις ώρες της ημέρας, ο πλούσιος της παραβολής έτρωγε, έπινε και γλένταγε ενώ ο Λάζαρος κοίτωνταν στη κύρια είσοδο του πλούσιου επιθυμώντας ακόμα και τα ψιχουλα απ' το τραπέζι του πλούσιου αλλά τα σκυλιά του 'γλειφαν τις πληγές. Ο Κύριος δεν κατηγόρησε το πλούσιο για οτι έκανε αλλά μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι αν και δέν πείραζε κανέναν, ήταν τουλάχιστον ιδιοτελής.


Ο Κύριος μας διηγείται ότι ο Πλούσιος καί ο Λάζαρος πεθαίνουν και ο πλούσιος πάει στην κόλαση και ο Λάζαρος στον παράδεισο αλλά δεν δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τους λόγους που ο κάθε ενας καταλήγει σε διαφορετικό μέρος. Πολλοί θα βιαστουν να πούν, μερικώς σωστά, ότι ο πλούσιος βρέθηκε στη κόλαση διότι η αμαρτία του ήταν αυτή η η άλλη. Η παραβολή μας διδάσκει όμως ότι βρέθηκε στη κόλαση οχι μόνο διότι ήταν αμαρτωλός (όλοι είμαστε αμαρτωλοί), αλλά διότι δεν ΜΕΤΑΝΌΗΣΕ «ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν» (Κατά Λουκάν Luke 16:30) για τις αμαρτίες του. Στην κόλαση, ο πλούσιος ήξερε ακριβώς γιατί ήταν εκεί και ζήτησε απ' τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στ' αδέρφια του γιά να τον δούν και να πιστέψουν και «ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝΣΙΝ» ούτως ώστε να μήν καταλήξουν στη κόλαση όπως ο πλούσιος. Ούτε βρέθηκε στην κόλαση διότι ήταν πλούσιος διότι κ' ο Αβραάμ απ' την ίδια παραβολή ήταν πολύ πλούσιος αλλά στη παραβολή αυτή ο Αβραάμ είναι στον παράδεισο αν και πολύ πλούσιος. Επομένως, είναι η μετάνοια πού σώζει, όχι τι κάνουμε η τι δέν κάνουμε σ' αυτή τη ζωή. ΛΗΨΗ /ΔΩΡΕΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Οταν ο Απόστολος Πέτρος κύρηξε το Ευαγγέλιο (Πράξεις Acts 2:22 )τήν ημέρα της πεντηκοστής και τελείωσε, οί ακροατές πού πίστεψαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν(Πράξεις Acts 2:37 ). Ο Πέτρος τούς είπε να μετανοήσουν, να βαφτιστούν και θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα (Πράξεις Acts 2:38).Οπως βλέπουμε λοιπόν, οι ακροατές ΕΙΧΑΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙ, ΗΔΗ. Αλλα χρειάζονταν ΚΑΙ να ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΌΥΝ. Τι σημαίνει αυτό. Μην βρείς δικαιολογία ότι ηδη πιστεύεις. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ και αυτό γινεται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής για να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις οτι είσαι αμαρτωλος και η συνειδητοποίηση αυτή θα σε οδηγήσει στη ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΗ προσωπική μου εμπειρία όταν έλαβα το Άγιο Πνευμα ήταν ακριβώς αυτή - Μετανόησα, βαφτίστηκα, και έλαβα το Ἀγιο Πνεὔμα. Συγκεκριμένα1. Άρχισα να μελετώ την Αγία Γραφή, 2. κατάλαβα ότι είμαι αμαρτωλός, και μετανόησα, 3. πίστεψα στον Ιησού Χριστό ( δηλαδη ότι σταυρώθηκε, πέθανε, και αναστήθηκε) και μετά κάνοντας νοερή προσευχη - ( Ἡ νοερὴ καὶ καρδιακὴ προσευχή, σύμφωνα μὲ τοὺς Νηπτικούς Ἁγίους Πατέρες, εἶναι ἡ συγκέντρωσις τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ στὴν καρδιά του κυρίως, καὶ χωρὶς νὰ ὁμιλῇ μὲ τὸ στόμα, μὲ μόνο τὸν ἐνδιάθετο λόγο, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖται μέσα στὴν καρδιά, νὰ λέγῃ αὐτὴ τὴ σύντομη καὶ μονολόγιστη προσευχή· δηλαδὴ τὸ «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με», κρατώντας λίγο καὶ τὴν ἀναπνοή . ) - Λόγοι και Εργα Των Πατέρων Της Ορθοδοξίας4. βαφτίστηκα στ' όνομα του Πατρός, το Υιού, και τού Αγίου Πνεύματος, και αμέσως μετά την αναδυσή μου απ' το νερό, 5. επήλθε η αναγέννηση εφόσον έλαβα το Άγιο Πνεύμα ( είναι μια τρομερή εμπειρία η εισχώρησης τού Αγίου Πνεύματος και θα ξέρεις το έχεις μέσα σου. Π.χ., είναι σαν να έχεις ηλέκτρισμό 12,000 Βολτ στο σώμα σου σε μορφή δύναμης) . Το εύλογο ερώτημα ίσως είναι πως είμαι τόσο σίγουρος ότι έχω συγχωρεθεί και έχω λάβει το Άγιο Πνεύμα. Η απάντηση είναι απλή. Κατά την συγχώρεση, ο Θεός μας ξεχωρίζει τόσο μακρυά απ' τις τύψεις των αμαρτιών μας που είναι όσο μακρυά είναι η ανατολή απ' τη δύση. Αυτό αναφέρεται σ' αυτό το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης οπου αναφερεται οτι « Όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, τόσο μακριά θα στειλω τις ανομίες σου.»(Ισαϊας 61:3,Ψαλμος 103:12) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αισθηση γαλήνης και μακαριότητας που ξεπερνά κάθε λογική -- το οποίο επισης αναφέρεται απ' το Αποστολο Παυλο «καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» ( Προς Φιλιππησίους Philippians 4:7) .Αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία και είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που συνέστησε ο Πέτρος στην Πεντηκοστή . «Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν / ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος» (Πράξεις Acts 2:38).Φυσικά συνιστώ θερμά να κάνετε το ίδιο που έκανα εγώ αλλά αν δεν διαλέξετε την βαφτιση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λάβετε το Άγιο πνευμα. Π.χ., Στην σταύρωση, ο ληστής σώθηκε μόνο με μετάνοια. Πάντως συνιστώ αν μπορείτε να κάνετε το ίδιο που εκανά κ' εγώ για να' στε σίγουροι για την σωτηρία σας.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙΓενικά, για να σωθούμε, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι γεννηθήκαμε νεκροί στο πνεύμα, το οποίο μας αναγκάζει να αμαρτάνουμε ζώντας για να ικανοποιούμε σαρκικές επιθυμίες (Ρωμαίους Romans 5:12). Αφού καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, μετανοήσουμε και γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και να καταλάβουμε ότι θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, aμέσως μετά θα αναγεννηθούμε πνευματικά καί θα λάβουμε το Αγιο Πνεύμα που θα μας οδηγήσει στην αλήθεια (Ιωάννης John 16:13) και τελική σωτηρία.ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ;Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την σωτηρία. Ο μόνος τρόπος να ικανοποιήσουμε τον Θεό και να σωθούμε είναι να αναγεννηθούμε πνευματικά και αυτό γίνεται με την μετάνοια, βάφτιση και λήψη του Αγίου Πνεύματος (Ιωάννης John 3:1-21). Διότι Ο Κύριος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν να σωθούμε χωρίς την αναγέννηση -- «ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ» (Ιωάννης John 3:1-21). Η πίστης στο Χριστό και η αναγέννηση μας κάνει παιδιά του Θεού μέσω της χάρις το Ιησού Χριστού.Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι έιμαστε νεκροί τω πνεύματι, αμαρτωλοί, (ΚολοσσαειςColossians 2:13-15 Εφεσίους Ephesians 2:1) καί ότι ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε (Εβραίους Hebrews 10:10) ούτως ώστε όποιος πιστεύει σ' Αυτόν λαμβάνει το Αγιο Πνευμα (ξαναγεννίεται) και γίνεται παιδί θεού (Ιωάννης John 1:12). ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ;Μετά την μετάνοια, βάφτιση, καί αναγέννη/σωτηρία (Μάρκος Mark 16:16,) ο δρόμος είναι μεν στενός αλλά όχι καί τόσο κοπιαστικός.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣΟ Ιησούς Χριστός είπε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε εκ πνεύματος για να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού (Ιωάννης John 3:1-21). Χρειάζεται η αναγεννηση διότι γεννιόμαστε νεκροί στο πνεύμα όπως ο Αδάμ πού πέθανε πνευματικά μετά την παράβαση τού. Μετά την αναγεννηση γινόμαστέ παιδιά του Θεού και θα είμαστε αιωνίως με το Θεό (Ρωμαίους Romans 10:13 Γαλάτες Galatians 3:26).Διότι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό γίνεται παιδί Θεού (Ιωάννης John 1:12). Εξ ού και η σημασία ότι ο υιός μένει πάντα στο σπίτι αλλά ο δούλος δεν μένει. ( ΙωάννηςJohn 8:35).Αν αναγνωρίσης ότι γεννήθηκες με το προπατορικό αμάρτημα, και ότι ο Χριστός πέθανε, θάφτηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς θα λάβεις το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα σε οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής σου. Όποιος αναγνωρίζει ότι είναι αμάρτωλός, και πιστέψει στο όνομα του Ιησού για τη σωτηρία του γίνεται μέρος της οικογένειας του Θεού (Ρωμαίους Romans 10:13Γαλάτας Galatians 3:26). Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο Ρωμαίους Romans 5:15-16. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, όμως πρέπει να αναγνωρίσης την ενοχή της αμαρτίας σου, και να πιστέψης το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού γιά να συγχωρεθείς και να σωθέις (Ρωμαίους Romans Εφεσίους 6:23: Ephesians 2:8). Γιά μερικούς, θα χρειαστεί μελέτη της Αγίας Γραφής για να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί και να πιστέψουν ότι ο Χριστός πέθανε, θάφτηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς γιά αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιά να σωθούμε απ' τις αμαρτίες μας. Αν παρεις το δρόμο της σωτηριας προς την Βασιλεία του Ουρανού, θα συγκαταλεγείς στους τερματίσαντας ακομή κ' αν δεν τερματἰσεις. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να 'σαι μεσα στο δρόμο και να αγωνίζεσαι να τερματίσεις.Εμπρός, λοιπόν, με φόβο Θεού, βήμα-βήμα προς το δρόμο της σωτηρίας μέσω του Κυριού μας Ιησού Χριστού, μέσω της ταπεινοφροσύνης, μέσω της πραότητας, και ΕΙΔΙΚΑ μέσω της Νοεράς Προσευχής.


Μετά, θα αναγεννηθείς απ' το Ἅγιο Πνεύμα, το οποίο θα έρθει να κατοικησει μέσα σου και θα σε οδηγήσει σε καλές πράξεις αρεστές στον Θεό. Όμως δεν χρειάζεται να κάνεις καλές πράξεις πρίν λάβεις το δώρο της σωτηρίας. Οι καλές πράξεις έρχονται μετά την σωτηρία σου ως φυσική συνέπεια της σωτηρίας καί του αγίου πνεύματος.Η προσωπική μου σωτηρία ήρθε μετά απο μελέτη της Αγίας Γραφής, συνειδητοποίηση ότι είμαι αμαρτωλός, και του ότι ο Χριστός πέθανε, θάφτηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, και βάφτιση. Όμως, η βάφτιση δεν είναι απαραίτητη. Αλλά αν αμφιβάλης, απλά βαφτίσου.Ξέρω ότι έχω σωθεί επειδή η αιώνια ζωή έχει τις ρίζες της στις υποσχέσεις του Θεού, (Τίτος Titus 1:2) και όχι από το πόσο καλά κάνω στη ζωή ως πιστός. Η Σωτηρία μου είναι ασφαλής στον Ιησού Χριστό και δεν έχει τίποτα να κάνει με τις προσπάθειές μου. ( Εφεσίους 6:23: Ephesians 2:8). Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο (Εφεσίους Ephesians 2:89).Ένα δώρο δεν έχει καμιά υποχρέωση - είναι δωρεάν.ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΟ ρόλος μας είναι απλώς να εμπιστεύομαστε, και να επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού. Ο Θεός μας σώζει. (Ιωάννης John 1:12-13). Η σωτηρία δεν είναι μια κατάσταση, ούτε εμπειρία, ούτε ένα συναίσθημα. Αν και μπορεί η κατάσταση, η εμπειρία η το συναίσθημα να ακολουθήσουν την διαδικάσια της Σωτηρίας. Αλλά μάλλον, "Το να είσαι αναγεννημένος, ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά από άφθαρτο, με το λόγο του Θεού, που ζει και μένει για πάντα» (Πέτρου Α 1 Peter 1:23 ). Είμαστε γεννημένοι εκ νέου από το Πνεύμα του Θεού (Κατά Ιωάννην John 3:5) από το σπόρο του Λόγου του Θεού. Φυσικά, πρέπει να αντέξεις, και να πιστεύεις μέχρι το τέλος για την τελική σωτηρία. Μήν πλανάσθε αδελφοί.Ακόμη κ'αν δεχθούμε το Χριστό, δεν πρέπει να παραλείψουμε να απορρίψουμε τον εαυτό μας και την οικογέννεια μας και ν'αγαπάμε περισσότερο τον Θεό για την τελική σωτηρία. (Luke 14:26 Ματθαίος Matthew 16:24-26). Διότι οποιος θέλει την κοσμική ζωή, θα χάσει την αιώνια ζωή (Ματθαίος Matthew 10:39). Η Καινή Διαθήκη μας συμβουλεύει να παλαίψουμε μέχρι το τέλος ακόμα κ' αν είμαστε καλεσμένοι απο Τον Κύριον, έχουμε βρεί την στενή πήλη και ακολουθούμε την τεθλιμμένη οδό. (Τιμόθεος Β'4:72 Timothy 4:7 Πέτρου Β' 1:10 2 Peter 1:10 Ματθαίος Matthew 24:13 ). Ίσως να φαίνεται αντιφατικό ότι ναι μεν η σωτηρία είναι δωρεάν αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα καλά έργα για την τελική σωτηρία. Στη πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε αλλά ούτε και να 'σαι αντίθετος στην θέληση το Αγιου πνεύματος που θα ζεί μέσα σου διότι θα είναι κάτι σαν βλαστήμια. Η σάρκα ποτέ δεν θα σ' αφησει ήσυχο. Πάντα θα έχεις πειρασμούς. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την Θέληση σου σε ισορροπία με το Άγιο Πνεύμα και θα σωθείς. Θέλω να πω, δεν μπορείς να επωφεληθείς της χάρης και δώρου του Θεού και να το ρίξης στο γλέντι. Και η πίτα ολόκληρη και οι σκύλοι χορτάτοι? Δεν γίνετε.Τι γίνεται αν κάνεις αμαρτίες μετά την αναγεννησή σου?Θα κάνεις αμαρτίες διότι είσαι μεν αναγεννημένος αλλά ακόμη στη σάρκα. Μάλιστα, αν πείς ότι δεν κάνεις αμαρτίες, λές ψέματα ( Ιωάννης Α' 1 John 1:8). Γι' αυτό υπάρχει το μυστήριο της εξομολόγησης το οποίο μπορείς να το κάνεις σε ιερέα (Ορθόδοξη Εκκλησία) η απ' ευθείας στον Ιησού Χριστο (δικιά μου γνώμη) ( Ιωάννης Α' 1 John 1:9). Η εξομολόγηση θα σε καθαρίζει απ' τις αμαρτίες σου κάθε φορά που γίνεται ( Ιωάννης Α' 1 John 1:10).
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Άξια λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][threecolumns]

Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][bsummary]

Πνευματικά

[πνευματικά][grids]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]